Aansluiten bij het fonds

Nieuw bij dit fonds

U heeft een loonheffingennummer bij de Belastingdienst aangevraagd. Uw bedrijf valt waarschijnlijk onder de verplichtstelling die in de bedrijfstak geldt. Daarom kreeg u van ons een brief.

Vult u het online vragenformulier in? Dan beoordelen wij of de verplichtstelling voor uw bedrijf geldt!

Wat moet u doen?

 • Aanmelden bij het fonds 
  Vul het online formulier zo volledig mogelijk in. Dan kunnen wij uw aanvraag goed beoordelen. Vult u het formulier niet in? Dan schrijven wij u mogelijk in op basis van de verkeerde gegevens. 

Invullen formulier

 • Beoordeling aanvraag  
  We beoordelen uw activiteiten. Valt uw bedrijf onder de verplichtstelling? Dan krijgt u van ons een bevestiging dat u ingeschreven bent bij ons fonds. U krijgt ook bericht van ons als uw bedrijf niet onder de verplichtstelling valt
 • Werknemers aanmelden  
  Inschrijving afgerond? Meld uw werknemers binnen 1 maand bij ons aan!

Wat moet u verder weten?

 • De pensioenregeling is vastgelegd in het pensioenreglement. In het uitvoeringsreglement staan alle regels waar u zich als werkgever aan moet houden.
 • U bent verplicht om nieuwe werknemers binnen 1 maand te informeren over het bestaan van de pensioenregeling. Het pensioenfonds informeert uw werknemers daarna verder.
 • U betaalt de hele pensioenpremie. Een deel van de premie houdt u in op het loon van uw werknemers. In het premieoverzicht staat de voorgestelde verdeling. U mag hiervan afwijken en zelf een groter deel van de premie betalen.