Wat moet ik doen bij...

Uit dienst

U gaat uit dienst of uw dienstverband stopt. Hoe zit het met uw pensioen?

Gaat u buiten de houtverwerkende industrie of jachtbouw werken? Neemt u ontslag of wordt u werkloos? Dan bent u niet langer deelnemer aan dit pensioenfonds.

Wat moet u doen?

Uw huidige werkgever meldt u af bij ons pensioenfonds. Uw salaris stopt en u betaalt geen pensioenpremie meer aan ons pensioenfonds. 

U krijgt van ons een pensioenoverzicht. Daarin staat hoeveel pensioen u bij ons hebt opgebouwd en wat daar verder voor geregeld is. Eens in de 5 jaar krijgt u van ons een overzicht van uw pensioen bij dit pensioenfonds.

Wat moet u verder weten?

  • Gaat u bij een werkgever buiten de sector werken? Dan kunt u uw pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenregeling. We noemen dit waardeoverdracht. Vraag uw waardeoverdracht bij uw nieuwe pensioenfonds aan.
  • Het partnerpensioen is alleen verzekerd als u in onze branche werkt. Als u uit dienst gaat, mag u een deel van uw ouderdomspensioen omzetten in partnerpensioen
  • Heeft u een klein pensioen? Dan mag het pensioenfonds dit bedrag afkopen. U krijgt het bedrag dan in 1 keer, in plaats van een maandelijkse pensioenuitkering.