Wat moet ik doen bij...

In dienst

Komt u in dienst bij een werkgever in de houtverwerkende industrie en jachtbouw? Dan regelt Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw (PHJ) uw pensioen.

U bouwt pensioen op vanaf de eerste dag dat u in dienst bent. U moet dan wel 20 jaar of ouder zijn. Bent u jonger dan 20 jaar? Dan bouwt u nog geen pensioen op. U bent wel verzekerd voor partnerpensioen, wezenpensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Wat moet u doen?

U hoeft zelf niets aan te vragen. Uw werkgever meldt u aan bij het pensioenfonds. U krijgt daarna binnen 3 maanden meer informatie van ons. We leggen u daarin uit hoe uw pensioen geregeld is.

Wat regelt u verder?

  • Als u overlijdt, kan uw partner recht hebben op partnerpensioen. Als u samenwoont, zijn er voorwaarden. U moet uw partner ook aanmelden bij ons pensioenfonds.

Uw partner aanmelden? Neem contact met ons op.

  • Had u bij uw vorige werkgever ook pensioen? Dan kunt u dit pensioen 'meenemen' naar onze pensioenregeling. We noemen dit waardeoverdracht.  

Waardeoverdracht regelen? Neem contact met ons op.

  • Verdient u meer dan het maximum Wfsv-loon? Dan kunt u misschien deelnemen aan de Excedentregeling. Uw werkgever bepaalt of hij deze pensioenregeling aanbiedt.