Wat moet ik doen bij...

Overlijden

Als u overlijdt, kunnen uw partner en/of kinderen een uitkering van het pensioenfonds krijgen.

Alle bedragen staan op uw jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO) en vindt u online in Mijn Inkomen Later.

Wat moeten uw nabestaanden doen?

Het pensioenfonds neemt zelf contact op met uw nabestaanden. Dit kan alleen als we recente gegevens van u hebben. Woont u in het buitenland? Geef wijzigingen dan altijd aan de RNI door!

Bent u getrouwd of geregistreerd partner en overlijdt u? Dan krijgen uw nabestaanden of erven binnen 3 weken na uw overlijden een aanvraagformulier voor het partner- en/of wezenpensioen.