Verhuizing naar AZL

Terug naar het overzicht
 • Wanneer gaat de uitvoering van onze pensioenregeling over naar AZL?

  De overdracht van de pensioenadministratie gebeurt stapsgewijs. Voor u als werkgever betekent de overdracht dat de pensioenaangifte voor 2017 nog wordt verzorgd door onze huidige administrateur Syntrus Achmea. Vanaf 2018 levert u uw gegevens en mutaties over 2018 aan bij AZL.

 • Via welke kanalen kan ik mijn mutaties aanbieden?

  De eindafrekening over 2017 wordt nog verzorgd door de Syntrus Achmea. Hierbij verandert er niets voor u. U doet uw pensioenaangifte op dezelfde manier zoals u dat gewend bent. Dit betekent dat u uiterlijk 5 februari 2018 uw mutaties moet aanleveren bij Syntrus Achmea. Vanaf 2018 levert u uw gegevens en mutaties over 2018 aan bij AZL. De komende periode ontvangt u van AZL hier meer informatie over.

 • Is er een mutatiestop en per wanneer?

  Voor een tijdige verwerking van uw pensioenaangifte geldt een uiterste aanleverdatum van 5 februari. Dat betekent dat uw aangifte vóór deze datum binnen moet zijn. Uw aangifte wordt dan nog verwerkt op de eindafrekening over 2017. Door de overgang naar AZL is deze datum nog belangrijker geworden, omdat aangiftes na deze datum niet meer verwerkt kunnen worden door Syntrus Achmea. Let er dus op dat u op tijd uw pensioenaangifte doet.

 • Wat is de uiterste datum voor het aanleveren van mijn mutaties over 2017?

  De uiterste datum voor het aanleveren van uw mutaties over 2017 is 5 februari 2018.

 • Wat gebeurt er met mutaties die ik ná 5 februari 2018 aanlever?

  Mutaties die ná 5 februari 2018 worden aangeleverd, verwerkt Syntrus Achmea niet meer op de eindafrekening over 2017. De mutaties worden dan verwerkt op de premienota 2018.

 • Wanneer ontvang ik de eindafrekening over 2017?

  De eindafrekening over 2017 wordt ná 5 februari 2018 opgesteld. Dit betekent dat u uw eindafrekening uiterlijk in maart 2018 ontvangt.

 • Wanneer ontvang ik de eerste premienota 2018?

  De premienota’s over 2018 worden verzorgd door AZL. De komende periode wordt hard gewerkt om de overdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen. Door de overgang naar AZL verandert onze manier van factureren. We gaan over van facturatie per kwartaal naar facturatie per maand. U ontvangt hierover meer informatie van AZL.

 • Tot wanneer is Syntrus Achmea bereikbaar voor vragen voor u als werkgever?

  Om de overdracht van de administratie zo soepel mogelijk te laten verlopen, maakten Syntrus Achmea en AZL afspraken over de ondersteuning. U moet altijd kunnen rekenen op de juiste ondersteuning bij vragen. Dit betekent dat u tot 1 maart 2018 voor al uw vragen over de eindafrekening over 2017 terecht kunt bij Syntrus Achmea. Voor vragen over de nota’s en mutaties over 2018 kunt u rekenen op de ondersteuning van AZL.

 • Wat zijn de contactgegevens van AZL?

  Vanaf 1 januari 2018 bereikt u AZL via telefoonnummer: 020 – 41 278 99 (op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.30 uur). Het e-mailadres is houtindustriejachtbouw@azl.eu.