Veelgestelde vragen

Hebt u een vraag over uw pensioen of zaken rondom uw pensioen? Bekijk onderstaande veelgestelde vragen om te ontdekken of uw vraag al door ons beantwoord is. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Top 5 veelgestelde vragen van werknemers

Top 5 veelgestelde vragen van werkgevers

Bekijk alle vragen

Werknemers

Bekijk alle vragen

Gepensioneerden

 • Ik heb pensioen aangevraagd. Wanneer weet ik hoeveel ik maandelijks krijg?

  In de maand waarin u voor het eerst pensioen krijgt, krijgt u van ons een pensioenuitkeringsbrief. Hierin staat het definitieve bedrag van uw pensioenuitkering. Tot die tijd kunt u uitgaan van de bedragen in de brief waarin wij uw keuze hebben bevestigd.

 • Is de loonheffingskorting van toepassing op mijn pensioenuitkering?

  Het pensioenfonds past de loonheffingskorting alleen toe als u hierom vraagt. U laat ons dit weten door een loonbelastingverklaring in te vullen. U vindt deze verklaring op de website van de  Belastingdienst . Kijk hiervoor bij  Programma's en formulieren/Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen .   

  Het is het voordeligst om de loonheffingskorting op het hoogste inkomen toe te passen. Als u ouderdomspensioen en AOW krijgt, is uw AOW meestal het hoogste inkomen. Let op: wij verwerken uw keuze vanaf de eerstvolgende uitkering als wij het formulier vóór de 10e van de maand ontvangen. Wilt u uw keuze nog aanpassen? Stuur ons dan een aangepaste loonbelastingverklaring.

 • Mag ik bijverdienen naast mijn pensioen?

  Als u op de standaardleeftijd (67 jaar) met pensioen gaat, mag u bijverdienen naast uw pensioen. Laat u uw pensioen meer dan 5 jaar vóór uw AOW-datum ingaan? Dan moet u stoppen met werken. Houdt u er wel rekening mee dat er op fiscaal gebied wat kan veranderen. Lees ook meer over uw  AOW-uitkering .

Bekijk alle vragen

Pensioenoverzicht (UPO)

 • Bij 'indiensttreding', 'begin deelneming' en/of 'begin pensioenopbouw' staat een verkeerde datum. Hoe kan dit?

  Op uw pensioenoverzicht kan een andere datum staan dan de echte datum waarop u in dienst bent gekomen. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Bijvoorbeeld:  

  • Fusie, overname of overstap naar een andere vestiging
   De datum van deze gebeurtenis wordt dan op uw pensioenoverzicht vermeld.
  • Herintreden bij uw oude werkgever  
   De datum van uw nieuwe dienstverband is vermeld op uw pensioenoverzicht. U heeft misschien aparte pensioenrechten uit uw oude en nieuwe dienstverband, die later zijn samengevoegd. 
  • Start pensioenregeling  
   U werkte al bij uw werkgever, maar uw werkgever is later aangesloten bij ons pensioenfonds. U bouwt dan pensioen op vanaf het moment dat uw werkgever zich aansloot en uw loongegevens heeft doorgegeven aan ons pensioenfonds. 
  Op uw pensioenoverzicht staat dus de datum van de nieuwe situatie. Dit heeft geen gevolgen voor uw pensioenopbouw.
 • De bedragen op Mijnpensioenoverzicht.nl zijn niet hetzelfde als op mijn pensioenoverzicht. Klopt dat?

  Het is mogelijk dat uw meest actuele gegevens nog niet verwerkt zijn op  Mijnpensioenoverzicht.nl . In dit geval gaat u uit van de gegevens die op uw pensioenoverzicht staan. Uw nieuwe gegevens komen zo snel mogelijk beschikbaar op  Mijnpensioenoverzicht.nl .

 • Hoe vaak krijg ik een pensioenoverzicht?

  Bouwt u nog pensioen op of ontvangt u pensioen? Dan krijgt u elk jaar een pensioenoverzicht. Bent u oud-deelnemer van ons fonds? Dan krijgt u het pensioenoverzicht één keer in de vijf jaar. Online is er elk jaar een nieuw pensioenoverzicht beschikbaar via het deelnemersportaal van deze website.