Nieuws

Bent u ons nieuwe bestuurslid?

Hebt u belangstelling voor het lidmaatschap namens de pensioengerechtigden in het bestuur van ons pensioenfonds? Meld u dan aan!

Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw bestaat uit acht leden die door het bestuur worden benoemd. Drie leden worden voorgedragen door werknemersorganisaties, vier leden worden voorgedragen door de werkgeversorganisaties en één lid wordt voorgedragen door de leden namens de pensioengerechtigden in het Verantwoordingsorgaan.

De zittingstermijn van de leden bedraagt 4 jaar en zijn na afloop van deze periode opnieuw benoembaar. Een bestuurslid kan twee keer worden herbenoemd.

In het bestuur ontstaat per 10 februari 2019 een vacature voor een lid namens de pensioengerechtigden.

Aanmelden

Hebt u belangstelling? Stuur dan per e-mail uw C.V. en motivatie vóór 18 december 2018 naar het secretariaat via erhan.gokcen@azl.eu.

Procedure

Uw aanmelding dient vóór 18 december 2018 op het secretariaat van het pensioenfonds binnen te zijn. De selectie van de kandidaten wordt gemaakt aan de hand van het functieprofiel. Het functieprofiel treft u hier aan.

Schrijf in uw motivatie waarom u aan het profiel voldoet. De gepensioneerde leden van het Verantwoordingsorgaan zullen hier rekening mee houden bij het voordracht van een geschikte kandidaat bij het bestuur.

Hebt u nog vragen?

Neem dan contact op met de secretaris van het fonds, via erhan.gokcen@azl.eu.