Ik ben met pensioen

Pensioen in het buitenland

Bent u gepensioneerd en woont u in het buitenland? Dan betalen we uw pensioen ook in het buitenland uit. Uw pensioenuitkering gaat in vanaf de 1e dag van de maand waarin u met pensioen gaat. U krijgt deze uitkering zolang u leeft.

De betaling van uw pensioen vindt plaats vanuit Nederland. U kunt uw pensioen dus niet ‘meenemen’ naar het buitenland.

Wat moet u doen?

U bent verplicht om één keer per jaar vóór 1 juli een ‘Bewijs van in leven zijn’ (Attestatie de vita) bij ons aan te leveren. Als u dit niet doet, stopt uw pensioenuitkering.

  • Vul het formulier Bewijs van in leven zijn in.
  • Laat het formulier door een bevoegde instantie ondertekenen.
  • Stuur het formulier voorzien van een officiële stempel of een verklaring van echtheid naar het pensioenfonds. 

Wat moet u verder weten?

  • Blijkt uit uw pensioenaanvraag dat u in het buitenland woont? Dan krijgt u van ons vooraf extra informatie over uw pensioenuitkering.
  • Over uw pensioen betaalt u belasting. Waar u die belasting betaalt - in Nederland of in het land waar u woont - hangt af van de afspraken tussen beide landen. Lees meer op website van de Belastingdienst.
  • We maken uw pensioenuitkering maandelijks rond de 25e naar u over. Per bank kan er verschil zijn in de datum waarop het pensioen op uw rekening staat. Feestdagen kunnen voor vertraging zorgen.
  • Het vakantiegeld is al in uw pensioenuitkering verrekend. We betalen dus niet apart vakantiegeld uit.
  • 1 keer per jaar krijgt u van ons een bruto-nettospecificatie met daarop al uw pensioenbedragen. U krijgt deze specificatie ook bij wijzigingen groter dan 1 euro.
  • Ieder jaar krijgt u van ons een jaaropgave. Deze jaaropgave heeft u nodig voor de Belastingdienst. Wilt u aangifte doen en hebt u de jaaropgave nog niet ontvangen? Neem dan contact met ons op.
  • Het pensioenfonds bekijkt ieder jaar of er ruimte is de pensioenen te verhogen met een toeslag.