Het pensioenfonds

Verantwoordingsorgaan

Het doel van het verantwoordingsorgaan is het toezien op een juiste uitvoering van de pensioenregeling voor alle betrokkenen.

Taken

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd en over de naleving van de principes voor goed pensioenfondsbestuur. Daarnaast adviseert het verantwoordingsorgaan het bestuur gevraagd of uit eigen beweging over diverse fondsaangelegenheden.

Samenstelling

Het verantwoordingsorgaan (VO) bestaat uit 3 deelnemers, 2 gepensioneerden en 3 werkgevers. De leden van het VO zijn: 

Naam Organisatie
De heer R.A.M. van Hoesel, voorzitter 1
De heer H. ten Klooster 4
De heer G. den Hartog 3
De heer A.G.H. Leenders 2
De heer A. Pastor 5
Vacature -
Vacature -
De heer T. Grovenstein 4

In het verantwoordingsorgaan zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: 

  1. De Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging en de Nederlandse Vereniging van Klompenfabrikanten 
  2. Dutch-man 
  3. FNV 
  4. CNV Vakmensen
  5. Vereniging HISWA