Het pensioenfonds

Klokkenluidersregeling

Het bestuur van het pensioenfonds heeft een klokkenluidersregeling opgesteld om betrokkenen de mogelijkheid te geven om onregelmatigheden te melden.

De onregelmatigheden kunnen schriftelijk of mondeling worden gemeld bij de vertrouwenspersoon van het pensioenfonds.

Postadres

Vertrouwenspersoon Pensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw 
p/a Hogenkampseweg 167 
6871 JN Renkum

Telefoonnummer

06 51 20 56 09