Het pensioenfonds

Bestuur

Het bestuur van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden.

Taken

Het bestuur stelt het beleid van het pensioenfonds vast en houdt toezicht op de uitvoering ervan.

Samenstelling

De bestuursleden zijn:

Leden werkgevers Benoemd op Benoemd tot Organisatie
De heer mr. A.J.M. Ceelaert 20 november 2015 20 november 2019 1 en 2
De heer J.J. van den Heuvel 20 maart 2015 20 maart 2019 5
De heer F.F. Faber 1 januari 2016 1 januari 2020 1
Vacature - - -
Leden werknemers Benoemd op Benoemd tot Organisatie
De heer H. Roeten 28 maart 2016 28 maart 2020 4
De heer W. van Houwelingen 21 februari 2014 21 februari 2022 3
De heer A. Boonen 7 juni 2018 7 juni 2022 3
Leden pensioengerechtigden Benoemd op Benoemd tot Organisatie
De heer S.M.J. Custers 10 februari 2015 10 februari 2019 3


In het bestuur zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: 
1. De Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging en de Nederlandse Vereniging van Klompenfabrikanten 
2. Dutch-man 
3. FNV 
4. CNV Vakmensen 
5. Vereniging HISWA