Het pensioenfonds

Beloningsbeleid

Het bestuur heeft gekozen uit een combinatie van vaste vergoedingen en vacatiegelden per bijgewoonde vergadering.