Het pensioenfonds

Beleggingsbeleid

Het pensioenfonds ontvangt pensioenpremies om de pensioenen in de toekomst te kunnen uitkeren. Om op de lange termijn aan deze verplichtingen te kunnen voldoen, belegt het pensioenfonds de pensioenpremies in aandelen, obligaties en andere beleggingsvormen waarover rendement wordt behaald.

Vaststellen beleggingsbeleid

Het bestuur van het pensioenfonds bepaalt het beleggingsbeleid. Hierbij houdt zij onder andere rekening met regelgeving, algemene uitgangspunten en de financiële positie van het pensioenfonds. Jaarlijks evalueert het pensioenfonds de beleggingsrichtlijnen en past zij, indien nodig, het beleid aan. In de ‘verklaring beleggingsbeginselen’ vindt u meer informatie over het beleggingsbeleid van het pensioenfonds.

Verantwoording

Het pensioenfonds is graag duidelijk over het beleggingsbeleid en de resultaten van dit beleid. In het jaarverslag van het pensioenfonds vindt u meer informatie over de resultaten van het beleggingsbeleid.

Verantwoord beleggen

Het pensioenfonds belegt in de Syntrus Achmea-aandelenpool. Voor de aandelenpools heeft Achmea Investment Management een verantwoord beleggenbeleid ontwikkeld. Meer informatie vindt u op de website van Achmea Investment Management.

Uitvoering beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid van het pensioenfonds wordt uitgevoerd door Achmea Investment Management.