Het pensioenfonds

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw regelt het pensioen voor iedereen die in de houtverwerkende industrie of jachtbouw werkt of heeft gewerkt. Met uitzondering van directeuren van een NV of BV.

Missie

PHJ verzorgt voor al haar deelnemers een betrouwbaar, solide en betaalbaar pensioen.

Visie

De ontwikkelingen in zowel de aangesloten sectoren als in het Nederlandse pensioenlandschap maken PHJ alert op haar toekomst. Bij een goede kwaliteit en kosteneffectiviteit van het aan de deelnemers toegezegde pensioen is behoud van zelfstandigheid en de bestaande identiteit primair. Beheerste groei met qua inhoud en achtergrond passende pensioenregelingen ondersteunt dit streven.

Strategie

PHJ voert een actief beleid om de basis onder de door haar gevoerde pensioenregeling(en) te verbreden. Hiertoe worden in de door het bestuur ingestelde Werkgroep Toekomst PHJ (kwetsbaarheids- en houdbaarheids-) analyses en marktverkenningen uitgevoerd. Er wordt door het bestuur een concreet stappenplan opgesteld waarin het beleid wordt vertaald naar acties en tijdslijnen. Onderdeel van het stappenplan is een longlist met belangstellende pensioenfondsen en het speelveld voor de groei. De toekomstvisie wordt hiermee onderdeel van de jaarkalender.

Wie beheert het pensioenfonds?

Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Het bestuur beheert het fonds, bepaalt het beleid en zorgt ervoor dat deelnemers en werkgevers goed geïnformeerd zijn over de pensioenregeling in deze bedrijfstak.

De pensioenregeling wordt uitgevoerd door Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Het vermogensbeheer is ondergebracht bij Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. en Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V.

Bestuursverslag 2016

In juli 2017 verscheen ons bestuursverslag over 2016. Dit bevat financiële analyses en verslagen van het bestuur. In het verkort bestuursverslag lichten we er voor u opvallende zaken uit. We maakten ook een video met uitleg over het bestuursverslag 2016. Hieronder kunt u de video bekijken. 

Wilt u de jaar- en bestuursverslagen lezen? U vindt deze verslagen van PHJ ook op deze website.