De pensioenregeling

Wezenpensioen

Als u overlijdt, kunnen uw kinderen recht hebben op wezenpensioen. Ga naar Mijn Inkomen Later en kijk hoeveel pensioen er is geregeld voor uw kinderen. 

We stellen daarbij wel voorwaarden. Bij ons pensioenfonds is het wezenpensioen op risicobasis verzekerd. Overlijdt u terwijl u in onze branche werkt? Dan hebben uw kinderen recht op wezenpensioen. 

Het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen. Overlijdt uw partner ook? Dan verdubbelen we het wezenpensioen per kind. Overlijdt u na uw pensionering? Dan vervalt het recht op wezenpensioen.