Bijna met pensioen

Deeltijdpensioen

Gaat u bijna met pensioen maar wilt u niet meteen helemaal stoppen met werken? Dan kunt u kiezen voor deeltijdpensioen. U gaat dan voor een deel met pensioen, maar blijft ook nog voor een deel werken.

U kunt bij ons vanaf 5 jaar vóór uw AOW-datum met deeltijdpensioen gaan.

  • U mag uw pensioen in stappen opnemen. Bijvoorbeeld eerst voor 25%, daarna voor 50%, 75% en 100%. Bij iedere stap gaat uw pensioen omhoog.
  • Elke periode duurt minstens 1 jaar.
  • U gaat uiterlijk op uw 67e helemaal met pensioen.

Wat moet u doen?

  • Maak ruim van tevoren duidelijke afspraken met uw werkgever.
  • Vraag deeltijdpensioen op tijd bij ons aan. Neem minstens 6 maanden voordat u met deeltijdpensioen wilt, contact met ons op

Wat moet u verder weten?

U kunt met deeltijdpensioen tot uiterlijk 5 jaar na uw AOW-leeftijd. Daarna gaat uw pensioenuitkering volledig in.